Adatkezelési tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője Ormay Zsolt EV. (továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett a weboldal látogatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz a honlap látogatói és Ügyfelei személyes adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

A weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó/Érintett) a weboldal meglátogatásával, megnyitásával és használatával egyidejűleg mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

Jelen adatkezelési tájékoztató a lampaskartya-hu. weboldal adatkezelését szabályozza, melyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el, magát azoknak aláveti. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Ezáltal teszünk eleget az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatjuk honlapunk látogatóit és Ügyfeleinket.

Ormay Zsolt EV. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Ormay Zsolt EV. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Adatkezelő adatai:

Név: Ormay Zsolt EV. (egyéni vállalkozó)
Székhely/Levelezés: 3134 Piliny Iskola u 85
Nyilvántartási szám: 53278937
Adószám: 69504569-1-32
Telefonszám: +36/70 7712118, 06/203552430
Email: lampaskartya@gmail.com

Ormay Zsolt EV. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatvédelemmel kapcsolatban információt is a fentebbi elérhetőségeken tud kérni.

Scroll to Top